Θρακικά Κλωστήρια

Ο όμιλος Πέτσας Δημήτριος διαθέτει μια πλήρη ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΟΥ στεγασμένου σε κτιριακές εγκαταστάσεις 9.000 τ.μ. με άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό όπου η παραγωγική δυναμικότητα σε νήματα είναι η εξής:
Τίτλος Ne 20/1
24/1
26/1
30/1
32/1
38/1
40/1
με παραγωγή 10.000 τόνους βαμβακερό νήμα το 24ωρο.
Η μονάδα κλωστηρίου παράγει και εμπορεύεται 100% βαμβακερά νήματα. Η διαδικασία παραγωγής έχει σχέση με το εκκοκκισμένο βαμβάκι 100% που προμηθεύεται σε μπάλες και τελειώνει με την διαδικασία νηματοποίησης του.
Υπάρχουν τα ακόλουθα στάδια παραγωγικής διαδικασίας:
– Οι πρώτες ύλες τοποθετούνται σε μπάλες κατά αντιστοιχίες και τοποθετούνται σε ειδικό χώρο όπου παραμένουν για περισσότερο από ένα 24ωρο.
– Ένα ειδικό μηχάνημα απορροφά μικρή ποσότητα πρώτης ύλης από κάθε μπάλα και την μεταφέρει στο σύστημα ανοίγματος όπου γίνετε μια πρώτη διαδικασία καθαρισμού.
– Μετά τον πρώτο καθαρισμό γίνετε ανάμειξη των πρώτων υλών του χαρμανιού.
– Το χαρμάνι μεταφέρεται στα Λανάρια και εκεί γίνετε και το τελικό καθάρισμα από ακατάλληλες ύλες.
– Τα νήματα πεννιέ έχουν μια επιπλέον διαδικασία ΠΕΝΝΙΑΖ για την αφαίρεση κοντών ινών και για καθαρισμό και παραλληλισμό μέσω κτενιστριών, βατομηχανών και δεύτερου περάσματος απο Σύρτες.
– Το πρόνημα μεταφέρεται με αυτόματο σύστημα μεταφοράς στις Κλώστριες, όπου παράγεται το νήμα σε μασούρια.
– Τα μασούρια αυτόματα μεταφέρονται στα Μπομπινουάρ όπου παράγονται Κώνοι νήματος βάρους 2 κιλά συνήθως, ανάλογα με τον τίτλο του νήματος.
– Οι κώνοι αυτοί μεταφέρονται στο τμήμα Συσκευασίας και ολοκληρώνεται η διαδικασία παραγωγής. Κατόπιν με μεταφορικά μέσα της εταιρείας στέλνονται στους πελάτες.