ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε.

Η εταιρεία Πέτσας Α.Ε. ιδρύθηκε το 1983 στο βόρειο τμήμα της Ελλάδας, τη Θράκη, στην πόλη της Κομοτηνής. Ο ιδρυτής της είναι ο Δημήτριος Πέτσας, με τις προσπάθειες του οποίου δημιουργήθηκε μια παραγωγική μονάδα που εξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε μία μεγάλη εξαγωγική εταιρεία, η οποία περιέχει όλα τα στάδια της παραγωγής (καθετοποιημένη εταιρεία).
Ο κ. Πέτσας είναι ο πρόεδρος και ο κύριος μέτοχος της εταιρείας ,γεννήθηκε στον Σπάθαρη Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας στις 28/4/1952.
Η διάθεση του κ. Πέτσα για την παραγωγή υψηλής ποιότητας προιόντων, με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, μέσα σε ένα πνεύμα διοίκησης και συνεργασίας, οδήγησε την εταιρεία ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. να επιτύχει υψηλούς στόχους και σκοπούς στον χώρο της Ελληνικής Αγοράς και κυρίως σε ολόκληρη την Ευρώπη.