Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αποδέχομαι

wrapper

30.10.2020


1. Μονάδα Παραγωγής Bιοντίζελ στο Κουτσό Ξάνθης. Παραγωγή Βιοντίζελ από ενεργειακές καλλιέργειες ( ηλίανθο- ελαιοκράμβη - βαμβακόσπορο). Δυναμικότητας 80 τόνους ημερησίως.  

    
2. Μονάδα Παραγωγής Bιοντίζελ στην Κομοτηνή. Παραγωγή Βιοντίζελ από ενεργειακές καλλιέργειες ( ηλίανθο- ελαιοκράμβη - βαμβακόσπορο). Δυναμικότητας 70 τόνους ημερησίως.